פילה לבן בבייקון (או שני חזירים יצאו לדרך, בים, בם, בום)